نمایش 9 24 36

توالت فرنگی الگانت

تومان2.100.000تومان2.232.000
•آکس 253 میلیمتر•سیستم تخلیه واتر جت 

توالت فرنگی پارمیدا

تومان2.745.000تومان2.907.000
محصول شرکت مروارید        آکس: 309 میلیمتر           سیستم تخلیه: توربوجتنکاتی که در هنگام خرید توالت فرنگی باید بدانید

توالت فرنگی رومینا

تومان2.645.000تومان2.803.000
محصول شرکت مروارید      آکس تخلیه:242 میلیمتر        سیستم تخلیه:توربوجت سه شوتینگنکاتی که باید در هنگام خرید توالت فرنگی بدانید

توالت فرنگی مدل دیاموند

تومان2.711.000تومان2.863.000
• محصول شرکت مروارید• آکس 14.5 سانتیمتر

توالت فرنگی والنتینا

تومان2.559.000تومان2.708.000
محصول شرکت مروارید       آکس:27 سانتیمتر         سیستم تخلیه:توربو جت شوتینگ دارنکاتی که باید در هنگام خرید توالت فرنگی بدانید